Pekanlammen pumppaamoa saneerataan

Pekanlammen paineenkorotuspumppaamolla on menossa alavesisäiliön uusimistyö ja pumppaamon saneeraus. Tästä johtuen vettä pumpataan tavallisuudesta poikkeavista suunnista ja veden paine voi olla totuttua heikompi osissa Kirkonkylää, Jyringissä ja Lahdenperän suunnalla. Työ kestää syyskuun loppupuolelle.