Vedenlaatu

Vedenhankinta

Osuuskunnalla ei ole omaa vedenhankintaa, vaan kaikki vesi ostetaan Kalajokilaaksossa toimivalta, alueen kuntien omistamalta, tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:ltä. Sievin Vesiosuuskunnalle veden Vesikolmio Oy toimittaa Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan, Lähteenkankaan ja Sievin Markkulan pohjavedenottamoista.

Kalajokilaaksossa pohjavedet ovat lievästi happamia, erittäin pehmeitä, alkaliteetti on alhainen ja niissä on vapaata hiilidioksidia. Tämän takia Vesikolmio Oy alkaloi raakaveden ennen jakeluverkostoon pumppausta. Alkalointi nostaa veden pH:ta, kovuutta ja alkaliteettia sekä vähentää hiilidioksidia ja veden syövyttävää ominaisuutta. Alkalointi suoritetaan johtamalla raakavesi kalkkikivirouheen läpi ennen alavesisäiliöön ottamista, josta se pumpataan UV-desinfiointilaitteen läpi verkostoon.

Veden laadun valvonta

Vesikolmio Oy ja sen toiminta-alueen vesilaitokset Kalajokilaaksossa ovat yhdessä terveysviranomaisten kanssa laatineet TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA 2017 -suunnitelman, jonka perusteella veden laatua valvotaan vedenottamoiden raaka- ja käsiteltyä vettä sekä vesilaitoksen jakeluun kuluttajalle tulevaa vettä.

Vesinäytetulokset

Talousveden laadunvalvonta / Leppälän koulu, Sievi: verkostovesi 10.9.2019

Vesinäyte100919

Talousveden laadunvalvonta / Järvikylän koulu, Sievi: verkostovesi 8.10.2018

Vesinäyte 081018