Vedenhankinta

Usein kysyttyä

Vedenhankinta

Osuuskunnalla ei ole omaa vedenhankintaa vaan kaikki vesi ostetaan Kalajokilaaksossa toimivalta, alueen kuntien omistamalta, vedenhankinnan tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:ltä. Sievin Vesiosuuskunnalle veden Vesikolmio Oy toimittaa Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan, Lähteenkankaan ja Sievin Markkulan ohjavedenottamoista.

Kalajokilaaksossa pohjavedet ovat lievästi happamia, erittäin pehmeitä, alkaliteetti on alhainen ja niissä on vapaata hiilidioksidia. Tämän takia Vesikolmio Oy alkaloi raakaveden ennen jakeluverkostoon pumppausta. Alkalointi nostaa veden pH:ta, kovuutta ja alkaliteettia sekä vähentää hiilidioksidia ja veden syövyttävää ominaisuutta. Alkalointi suoritetaan johtamalla raakavesi kalkkikivirouheen läpi ennen alavesisäiliöön ottamista josta se pumpataan UV-desinfiointilaitteen läpi verkostoon.

Veden laadun valvonta

Vesikolmio Oy ja sen toiminta-alueen vesilaitokset Kalajokilaaksossa ovat yhdessä terveysviranomaisten kanssa laatineet TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA 2017 -suunnitelman, jonka perusteella veden laatua valvotaan vedenottamoiden raaka- ja käsiteltyä vettä sekä vesilaitoksen jakeluun kuluttajalle tulevaa vettä.

Talousveden laadunvalvonta / Korhosen koulu, Sievi: verkostovesi 17.10.2016

Tutkimustodistus

          Sievin Vesiosuuskunta, os. Vahtolantie 5, 85410 SIEVI
          Puh: (08) 480 029, Fax: (08) 480 028, Päivystys: puhelin 0440 766 287