Liittyminen

Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

SUUNNITELMAT

Kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua varten SIEVIN VESIOSUUSKUNTA antaa liittymiskohtaa koskevat tiedot. Suunnittelun lähtötietoja ovat liittymiskohta, vesijohdon painetaso liittymiskohdassa sekä jätevesiviemärin liittymiskorkeus.

Saatuaan lähtötiedot, liittyjän tulee toimittaa Sievin kunnan tekniseen toimistoon liitettävän kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat kolmena kappaleena, joista yksi jää Sievin kuntaan, yksi Sievin Vesiosuuskunnalle ja yksi tehtävän liittymissopimuksen liitteenä hyväksyttynä liittyjälle.

Suunnitelmapiirustukset

  • asemapiirustus esim. 1:500
  • rakennuksen pohjapiirustukset, vesi- ja viemärilaitteet 1:50 tai 1:100

LIITTYMISSOPIMUS

SIEVIN VESIOSUUSKUNNAN vesijohto- ja viemäriverkostoon liitytään tekemällä liittymissopimus. Liittymismaksu perustuu rakennusluvan mukaiseen kerrosalaan, katso Hinnasto

Sopimus tehdään Vesiosuuskunnan asiakaspalvelussa, os. Vahtolantie 5, Sievi. Kun liittymissopimus on tehty, kiinteistö voidaan liittää verkostoon.

VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Vesilaitoksen yleiset toimitusehdot

Tästä sivulta voit ladata koneellesi Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Tiedosto on PDF-muodossa:

Yleiset_toimitusehdot (pdf)