Hinnasto

HINNASTO 01.01.2024

KÄYTTÖMAKSUT

Säännönmukainen vesilaskutus 4 kertaa vuodessa

Käyttömaksu peritään talous- ja jätevedestä seuraavasti:

Yksikköhinta

€ / m³ (alv 0 %)

€ / m³ (alv 24 %)

Vesimaksu

1,22

1,51

Jätevesimaksu

3,00

3,72

Yhteensä

3,88

4,81

PERUSMAKSUT

Yksikköhinta

€ / ty (alv 0 %)

€ / ty (alv 24 %)

Vesi

1,75

2,17

Jätevesi

2,80

3,47

Perusmaksuyksiköt määrätään siten, että

– asuinrakennuksen ensimmäisestä huoneesta tulee

10

– kylpyhuoneesta

10

– muista asuinhuoneista kustakin

5

– koulun tai muun oppilaitoksen kustakin luokkahuoneesta

10

– liike-, verstas-, halli-, toimisto-, majoitus-, ja ravitsemushuoneiston sekä maatalousrakennuksen   kustakin täydestä 20 m²:n lattiapinta-alasta

5

– saunasta ja pesutuvasta yhteensä

5

– sairaala tai huoltolaitoksen kustakin hoitopaikasta

5

LIITTYMISMAKSU

– peritään vesi- ja viemäriverkoston rakennuskustannusten kattamiseksi
– määräytymisperusteena käytetään vesi- ja viemärijohtoon liitettävien rakennusten ns. tonttikertoimella kerrottua kokonaiskerrosalaa

Liittyjätyypeittäin tonttikertoimet ovat seuraavat:

– omakoti-, rivitalot 6
– maatalous/tuotantorak. kerrosala 1 000 m² asti kerroin 4, ylimenevät kerroin 1
– tallit/hallit lämmin kerrosala 200 m² asti kerroin 6, ylimenevät kerroin 2
– palvelu, julkiset rakennukset 5
– teollisuus kerrosala = 400 m² 5, ylimenevät m² 1
– loma-asunto 12
– pienin erillisen yksittäisen liitettävän kiinteistön jäsenliittymä on vesi 1 000 € ja viemäri 1 300 €

Liittymismaksun kokonaiskerrosala m²:n hinta on

Vesi

2,00 €/m²

Jätevesi

3,10 €/m²

TONTTIJOHTOJEN RAKENTAMISMAKSUT

Vesiosuuskunta perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Maksut määräytyvät laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan voimassa olevien hintojen mukaan.
Verokannan muuttuessa, ne huomioidaan hinnaston muutoksena vastaavasti muutospäivästa alkaen.

Yksikköhinnat (sis. ALV:n)

– työnjohto

47,00 €/h

– asennustyö

43,00 €/h

– kaivuri

85,00-95,00 €/h

– traktorikaivuri

75,00 €/h

– autot

1,00 €/km

ASIAKKAAN TILAAMAT MUUT TYÖT

Liittyjälle tai muille asiakkaille tehdyistä töistä, jotka tilataan laitokselta, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

Yksikköhinnat (sis. ALV:n)

– venttiilin sulkeminen/avaaminen

63,00 €

– vesimittarin tarkistus osuuskunnan   suorittamana asiakkaan pyynnöstä
* todettu virhenäyttämä < 5%

75,00 €

* todettu virhenäyttämä > 5%

ei veloitusta

vahingoittuneen vesimittarin vaihto uuteen (mittari jäätynyt tai rikkoutunut)

98,40 €