Vedenlaatu

Vedenhankinta

Osuuskunnalla ei ole omaa vedenhankintaa, vaan kaikki vesi ostetaan Kalajokilaaksossa toimivalta, alueen kuntien omistamalta, tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:ltä. Sievin Vesiosuuskunnalle veden Vesikolmio Oy toimittaa Sievin Kiiskilän, Pitkäkankaan, Lähteenkankaan ja Sievin Vanhankirkon pohjavedenottamoista.

Kalajokilaaksossa pohjavedet ovat lievästi happamia, erittäin pehmeitä, alkaliteetti on alhainen ja niissä on vapaata hiilidioksidia. Tämän takia Vesikolmio Oy alkaloi raakaveden ennen jakeluverkostoon pumppausta. Alkalointi nostaa veden pH:ta, kovuutta ja alkaliteettia sekä vähentää hiilidioksidia ja veden syövyttävää ominaisuutta. Alkalointi suoritetaan johtamalla raakavesi kalkkikivirouheen läpi ennen alavesisäiliöön ottamista, josta se pumpataan UV-desinfiointilaitteen läpi verkostoon.

Veden laadun valvonta

Vesikolmio Oy ja sen toiminta-alueen vesilaitokset Kalajokilaaksossa ovat yhdessä terveysviranomaisten kanssa laatineet TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2022-2026 -suunnitelman, jonka perusteella veden laatua valvotaan vedenottamoiden raaka- ja käsiteltyä vettä sekä vesilaitoksen jakeluun kuluttajalle tulevaa vettä.

Häiriötilanteet

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Saostumien irtautuminen ja liikkeellelähtö voi aiheutua verkostossa poikkeuksellisesta virtaamasta tai painevaihtelusta. Tällaisia tilanteita voi muodostua esim. sähkökatkojen, verkoston korjauksen t.m.s. syiden vuoksi. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista yms. aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen voi esiintyä häiriöitä veden laadussa. Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme Teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet. Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme Teitä varmistamaan, että vesijohtovesi on puhdasta (HUOM myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä. Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi.

Vesijohtovuodot

Jos epäilet vesijohtovuotoa joko tonttivesijohdossasi tai runkovesijohdossa, pyydämme ilmoittamaan asiasta aina vesiosuuskunnalle. Kiinteistösi vesijohtolaitteiston vuodosta merkkinä voi olla:

  • Kosteusvaurio rakenteissa, maalin irtoaminen esim. lattian rajasta tai ummehtunut, tunkkainen haju.
  • Vesimittari pyörii vaikka vettä ei kuluteta.
  • Suhiseva ääni huonetilassa.

Tarkistaessasi vuotoasiaa, varmista ensin vesikalusteiden kunto mm. WC:n huuhtelulaitteen mahdollinen vuoto.

Vesinäytetulokset vedenjakelualueittain

Kiiskilän vedenjakelualue (Kiiskilä, Karjulanmäki, Jokikylä, Kallio)

Vesianalyysi Karjulanmäki 09012024

Lähteenkankaan vedenjakelualue (Kirkonkylä, Jyrinki, Järvikylä, Leppälä)

Vesianalyysi Jussinpekan koulu 12122023

Vanhakirkon vedenjakelualue (Vanhakirkko, Asema, Kukonkylä, Koivuoja)

Vesianalyysi Sievin Jalkine 12022024