Osuuskunnan toiminta

Sievin Vesiosuuskunta on yleinen vesi- ja viemärilaitos, jonka toiminta-alue vedenjakelun osalta käsittää Sievin kunnan alueen ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän ja asemanseudun rakennuskaava-alueet.

Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, jonka tavoitteena on turvata asiakkailleen riittävä määrä jatkuvasti laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä ja viemäröinnillä huolehtia sen toiminta-alueella syntyvien jätevesien johtamisesta puhdistettavaksi, kohtuullisin kustannuksin.

Sievin Vesiosuuskunnan vedenkäyttäjäksi on liittynyt noin 1900 kiinteistöä. Vettä toimitetaan vuosittain yhteensä noin 450 000 m3. Runkovesijohtoverkostoa on yli 385 kilometriä. Jätevesiviemäriä osuuskunnan hoidossa on 75 km. Osuuskunnan vuotuinen liikevaihto hiukan yli 1 000 000 euroa.