Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Sievin Vesiosuuskunta teetti Taloustutkimus Oy:llä asiakastyytyväisyyskyselyn, joka toteutettiin puhelinhaastatteluna soittamalla 100 sieviläiselle. Kysely tehtiin yhtä aikaa 17 suomalaiselle vesilaitokselle, joiden tuloksiin Sievin Vesiosuuskuntaa tulosraportissa verrattiin. Kyselyn aihealueina oli veden laatu, veden jakelu, vesilaitoksen palvelu ja vesilaitoksen viestintä. Näistä saatujen indeksien mukaan laatu, jakelu ja palvelu saivat erinomaisen arvosanan, viestintä koettiin hyväksi. Kaikista mittareista lasketussa keskiarvossa oltiin tutkittujen laitosten kärjessä. Sievissä osataan antaa arvoa huippulaatuiselle paikalliselle pohjavedelle. Häiriötilanteiden nopeassa ja kattavassa tiedottamisessa on aina haasteensa, joten siinä mielessä ei ollut yllätys, että siinä koetaan olevan myös eniten parannettavaa.

Tutkimuksessa verrattiin myös oman vesilaitoksen toimintaa joihinkin muihin toimijoihin (oma jäteyhtiö, oma pankki, oma energiayhtiö, oma vakuutusyhtiö ja oma matkapuhelinoperaattori). Vesiosuuskunnan toimintaa pidettiin selkeästi näitä kaikkia parempana.

Bonuskysymyksenä kysyttiin, että kuka on mielestänne Vesiosuuskunnan omistaja. Joka neljäs sieviläinen tiesi vedenkäyttäjien omistavan vesiosuuskunnan. Lähes yhtä moni pitää kuntaa vesilaitoksen omistajana, ja noin puolet ei osannut vastata tai luuli, että omistaja on joku muu. Vastaus sinällään ei yllätä. Osuuskuntaa ei nykyään yritysmuotona yleisesti tunneta, eivätkä vedenkäyttäjät näin tiedä olevansa omistajia.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin nyt ensimmäisen kerran ja on tarkoitus jatkossa toistaa noin kolmen vuoden välein.