Veden ja jäteveden hinta muuttuu 1.1.2024 alkaen

Veden arvonlisäverollinen kuutiohinta nousee 1.1.2024 alkaen 0,11 €, uusi hinta on 1,51 €. Jäteveden arvonlisäverollinen kuutiohinta nousee 0,31 €, uusi jäteveden kuutiohinta on 3,72 €. Perusmaksut ja muut hinnat pysyvät ennallaan. Edellisen kerran käyttömaksuja on korotettu 1.1.2022.

Korotuksen vaikutus henkeä kohden on keskimääräisellä 40 m3 vuotuisella veden käytöllä on alle 17 €/vuosi.

Muuttuneessa maailmantilanteessa vesihuollon toimintavarmuuteen, varautumiseen, tiedottamiseen sekä verkostojen ylläpitoon ja kehittämiseen panostetaan aiempaa voimakkaammin, niin vapaaehtoisesti kuin kiristyvien lakisääteisten velvoitteidenkin ajamana. Kustannukset ovat kasvaneet veden hankintahinnan ja jäteveden siirto- ja puhdistushinnan nousun sekä tarvike-, energia-, palkka- ja muiden kustannusten yleisen nousun myötä.

Kehitämme toimintaamme muun muassa sähköisten palvelujen ja vesimittareiden etäluennan osalta taataksemme asiakkaillemme entistäkin toimintavarmempaa ja sujuvampaa palvelua.

Osuuskuntamuotoisena, eli asiakkaidemme omistamana vesilaitoksena emme tavoittele voittoa emmekä maksa tuottoja omistajille, näin hintamme on edelleenkin kilpailukykyinen valtakunnan keskiarvoon verrattuna.

Hinnasto kokonaisuudessaan on nähtävissä Sievin Vesiosuuskunnan verkkosivuilla www.svok.fi/liittyminen/hinnasto

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

 

Toni Huuha

toimitusjohtaja

puhelin: 044 0166 941

sähköposti: toni.huuha@svok.fi

Asiakastyytyväisyyskyselystä kiitettävä arvosana

Sievin Vesiosuuskunnan asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin 21.3.-16.4.2023 puolueettoman tutkimusyhtiön Servitium Oy:n toimesta.

Tavoitteena tutkimuksella oli selvittää asiakkaiden kokemuksia Sievin Vesiosuuskunnan palvelun laadusta, toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi

Kutsut tutkimukseen jaettiin vesiosuukunnan asiakkaille henkilökohtaisilla sähköpostikutsuilla. Lisäksi linkkiä jaettiin Vesiosuuskunnan nettisivuilla ja somekanavissa.

Asiakastyytyväisyystutkimukseen antoi palautetta ja vastasi 123 Sievin vesihuoltopalveluiden käyttäjää. Kiitokset kaikille vastanneille.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa tutkittujen mittareiden keskiarvoksi muodostui kouluarvosana-asteikolla kiitettävä 9,3. Vastaavia tutkimuksia Servitium Oy on tehnyt myös muille vesilaitoksille. Näiden tutkimusten keskiarvo on 9,0.

Vesihuollon kokonaisarvosanaksi muodostui hieno tulos 4,5 asteikolla 1-5. Yleisvaikutelma Sievin Vesiosuukunnan toimittaman  veden laadusta koetaan erittäin hyväksi.

Lisäksi saimme ideoita toimintamme kehittämiseen.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 3 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja. Voittajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti. Onni suosi seuraavia henkilöitä:

Henry Heiskanen, Lea Honkala ja Paavo Hankonen