Asiakastyytyväisyyskyselystä kiitettävä arvosana

Sievin Vesiosuuskunnan asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin 21.3.-16.4.2023 puolueettoman tutkimusyhtiön Servitium Oy:n toimesta.

Tavoitteena tutkimuksella oli selvittää asiakkaiden kokemuksia Sievin Vesiosuuskunnan palvelun laadusta, toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi

Kutsut tutkimukseen jaettiin vesiosuukunnan asiakkaille henkilökohtaisilla sähköpostikutsuilla. Lisäksi linkkiä jaettiin Vesiosuuskunnan nettisivuilla ja somekanavissa.

Asiakastyytyväisyystutkimukseen antoi palautetta ja vastasi 123 Sievin vesihuoltopalveluiden käyttäjää. Kiitokset kaikille vastanneille.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa tutkittujen mittareiden keskiarvoksi muodostui kouluarvosana-asteikolla kiitettävä 9,3. Vastaavia tutkimuksia Servitium Oy on tehnyt myös muille vesilaitoksille. Näiden tutkimusten keskiarvo on 9,0.

Vesihuollon kokonaisarvosanaksi muodostui hieno tulos 4,5 asteikolla 1-5. Yleisvaikutelma Sievin Vesiosuukunnan toimittaman  veden laadusta koetaan erittäin hyväksi.

Lisäksi saimme ideoita toimintamme kehittämiseen.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 3 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja. Voittajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti. Onni suosi seuraavia henkilöitä:

Henry Heiskanen, Lea Honkala ja Paavo Hankonen